top of page

Utmärkelser

Under galaveckan och under galan delas utmärkelser ut för att premiera personer, organisationer och företag som tar rollen som goda förebilder och ambassadörer för Gällivare. Öppen nominering sker till följande utmärkelser: 

  • Årets Sofia Mattsson-stipendium

  • Årets Eldsjäl

  • Årets Idrottsstipendium ledare

  • Årets Idrottstipendium ungdom

  • Årets Kulturstipendiat ungdom

  • Årets Kulturstipendiat vuxen

  • Årets Mångfalds- och jämställdhetsstipendiat

  • Årets Servicestjärna

  • Årets Besöksnäringsföretag

  • Årets Byakraft 

NOMINERA DINA FAVORITER

Information och kriterier för utmärkelserna

Sofia Mattsson-stipendium

Nominera en aktiv idrottsutövare, idrottsledare eller idrottsförening som tävlar och/eller är verksam för en förening i Gällivare kommun. Syftet med stipendiet är att uppmärksamma en idrottsutövare eller idrottsföreningar som gjort en speciellt bra insats och bidra till möjligheten för stipendiaten att utvecklas i sin karriär och gärning.

Möjligheten för nominering är nu stängd

Årets Eldsjäl

Nominera en person, förening eller organisation som lägger ner ett stort ideellt arbete inom någon verksamhet, förening eller organisation inom Gällivare kommun och som hjälpt någon eller några som behövt stöd och hjälp för att få ett rikare liv. En insats för någon annan utan tanke på egen vinning. 
Den sanna eldsjälen utför ofta ett arbete som inte alltid syns utåt men som föreningen, verksamheten eller organisationen inte skulle kunna klara sig utan.

Möjligheten för nominering är nu stängd

Årets besöksnäringsföretag

Nominera ett företag som genom nytänkande, engagemang och framåtanda bidragit till att stärka Gällivares attraktivitet och konkurrenskraft lokalt eller regionalt inom besöksnäringen.

Möjligheten för nominering är nu stängd

Årets Byakraft

Nominera ett företag, en förening eller en person som genom engagemang och framåtanda bidragit till att stärka och utveckla Gällivare kommuns landsbygd och/eller gjort att attraktiviteten för vår kommuns vackra byar ökat.

Möjligheten för nominering är nu stängd

Årets idrottsstipendium ledare

Nominera en aktiv idrottsledare som gjort en speciellt bra insats och bör uppmärksammas för sina insatser. De ska vara förenliga med Gällivare kommuns vision, värdegrund och målsättning vilket innebär att främja delaktighet, jämställdhet och mångfald. Idrottsledaren ska även ha utmärkt sig såväl i sitt yrke som i sin idrottsledargärning för kunnighet, gott kamratskap och goda resultat.

Möjligheten för nominering är nu stängd

Årets idrottstipendium ungdom

Nominera en aktiv idrottsungdom som gjort en speciellt bra insats och bör uppmärksammas för sina insatser. De ska vara förenliga med kommunens vision, värdegrund och målsättning vilket innebär att främja delaktighet, jämställdhet och mångfald. Idrottsungdomen ska även ha utmärkt sig såväl i sitt skolarbete som i sin idrott för kunnighet, gott kamratskap och goda resultat.

Möjligheten för nominering är nu stängd

Årets kulturstipendiat vuxen

Nominera en person eller en grupp som på något sätt utmärkt sig inom skilda konstnärliga verksamhetsområden såsom bildkonst, dans, film, fotokonst, koreografi, litteratur, musik samt teater och andra jämförbara områden.

Möjligheten för nominering är nu stängd

Årets kulturstipendiat ungdom

Nominera en person eller en grupp mellan 18-26 år som på något sätt utmärkt sig inom skilda konstnärliga verksamhetsområden såsom bildkonst, dans, film, fotokonst, koreografi, litteratur, musik samt teater och andra jämförbara områden.

Möjligheten för nominering är nu stängd

Årets Mångfalds- och jämställdhetsstipendiat

Nominera ett företag eller person som medvetet arbetar för att förstärka jämställdhet och är en förebild inom mångfalds- och jämställdhetsområdet genom samverkan, nytänkande och idéer till förändringsarbete som i sin tur leder till goda resultat för likhet mellan könen.

Möjligheten för nominering är nu stängd

Årets servicestjärna

Nominera en person eller företag som på ett särskilt förtjänstfullt sätt visat hög servicegrad, ett vänligt bemötande och gott värdskap. God service och vänligt bemötande gör Gällivare kommun attraktivt att besöka, bo, verka och leva i.

Möjligheten för nominering är nu stängd
bottom of page